Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z wypożyczalni sprzętu. Student lub pracownik może wypożyczyć:

- komputer przenośny

- odtwarzacz książek mówionych

- tablet z terminalem brajlowskim

- lupę elektroniczna

- skaner

- tablet graficzny

- tablet

Osoba chętna do skorzystania z wypożyczalni sprzętu zobowiązana jest do złożenia wniosku o przyznanie wsparcia oraz podpisanie umowy użyczenia sprzętu i protokołu wydania. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością. 

Załączniki