Deklaracja Dostępności

Politechnika Koszalińska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niepełnosprawni.tu.koszalin.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: grudzień 2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- po powiększeniu do 200% logo biura może przesłaniać część strony,

- nie każdy złożony element graficzny posiada poszerzony opis informujący o jego treści,

- formularze dostępne tylko w formacie pdf.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-20

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz audytu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr hab. inż. Tomasz Królikowski

E-mail: niepełTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:  tel. 94 34 78 672, kom. 734 179 191

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna