W ramach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami zapewniamy zorganizowanie transportu dla studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami pomiędzy obiektami uczelni a także pomiędzy uczelnią a miejscem zamieszkania.