Drogi Studencie, zapraszamy Cię do studiowania na naszej uczelni!

 

Politechnika Koszalińska to uczelnia nowoczesna, która podejmuje wiele innowacyjnych działań. Misją naszej uczelni jest m.in. stwarzanie Osobom z Niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na Uczelnię, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.

Dokładamy wszelkich starań do likwidacji barier ograniczających edukację Osobom z Niepełnosprawnością.

Zrealizowaliśmy projekt „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska”, dzięki któremu zastosowaliśmy jeszcze więcej racjonalnych usprawnień.

Nasze działania mają na celu:

 • zniwelowanie barier architektonicznych;
 • wdrożenie usług wspierających proces edukacyjny;
 • wdrożenie zajęć alternatywnych;
 • wdrożenie kompleksowych szkoleń dla kadry uczelni, podnoszących świadomość o niepełnosprawności;
 • rozwój Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością;
 • wdrożenie procedur, normujących proces kształcenia.

Więcej informacji na temat projektu: http://power.tu.koszalin.pl/projects/14

 

BIURO WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Skład osobowy:

 • mgr Aleksandra Iwaszkiewicz – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • mgr Kamila Pietraszek – pracownik biura,
 • dr Tomasz Parafiniuk - doradca edukacyjny.

„Udzielając pomocy osobom, zgłaszającym się do nas, staramy się spojrzeć na ich potrzeby okiem studenta, gdyż same niedawno nimi byłyśmy. Slogan studencki również nie jest dla nas obcy, co ułatwia komunikację i zrozumienie potrzeb tych osób”.

Nasza działalność obejmuje kompleksowe wsparcie zapewniające:

 • porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością,
 • zakwaterowanie w akademiku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • pomoc asystentów osób z niepełnosprawnością,
 • zajęcia z wychowania fizycznego w formie alternatywnej,
 • specjalne przystosowanie stanowisk komputerowych, m.in. w bibliotece,
 • wsparcie psychologiczne i edukacyjne,
 • uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych,
 • wspieranie procesu aktywizacji zawodowej,
 • informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez Politechnikę Koszalińską.

Drogi Studencie, szanując Twoją niezależność, dołożymy wszelkich starań aby przystosować tok studiów do Twoich potrzeb. Wystarczy, że udokumentujesz swoją sytuację zdrowotną.

 

Zgłaszając się do nas po wsparcie akademickie, niezbędne będą wypełnione dokumenty:

- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;

- wypełniony załącznik nr 1, „Wniosek o przyznanie wsparcia dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej” – znajdziesz go  TUTAJ.

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczane w oryginałach lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

LOKALIZACJA

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością znajduje się w kampusie naszej uczelni przy ulicy Śniadeckich 2, pokój 1A (parter).

 

                                                                        Fot: Marcin Torbiński

Na drzwiach widnieje tabliczka z logiem biura, która jeszcze bardziej ułatwia dotarcie do nas.

 

Działamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1500.

Do zobaczenia!