Osoby z niepełnosprawnościami (studenci i pracownicy PK) mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z Radcą Prawnym. Wsparcie polegające m.in. na:

-udzielaniu porad i informacji o przysługujących osobom z niepełnosprawnościami prawach i obowiązkach,

-informowaniu, jaką pomoc mogą otrzymać studenci i pracownicy Uczelni z niepełnosprawnościami, jakie przepisy mają zastosowanie w ich sytuacji,

-udzielaniu porad z zakresu praw obywatelskich,

-konsultacjach z udziałem kadry dydaktycznej i administracyjnej w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt:

Konsultacje: poniedziałek 10:00 - 12:00
tel. 94-3478-748