Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

mgr Aleksandra Iwaszkiewicz

 

Starszy referent ds. administracji:

mgr Kamila Pietraszek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kampus ul. Śniadeckich, budynek A

pokój: 1A

tel. (94) 34 78 672

tel kom. 734 179 191

Na każdym Wydziale Politechniki Koszalińskiej powołani zostali Koordynatorzy Wydziałowi do spraw Osób Niepełnosprawnych. Wszelkie zapytania związane bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale (specyfika poszczególnych kierunków, zmiana formy zaliczeń/egzaminów itp.) należy kierować do wymienionych poniżej osób.

 

Wydział Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji

dr Katarzyna Lewicka-Rataj
Śniadeckich 2, pok. 316 C
tel. 94 34-78-554

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki


dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska, prof. PK
ul. Racławicka 15-17, pok. 305 H
tel. 94 34-78-201

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Humanistyczny

dr Dariusz Magierek
ul. Kwiatkowskiego 6e, pok. 209 A
tel. 609-316-168

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Architektury i Wzornictwa

mgr Magdalena Sadłowska
ul. Śniadeckich 2, budynek I, sala 101/1        i 108

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Nauk Ekonomicznych

dr Ewa Szafraniec-Siluta
ul. Kwiatkowskiego 6e, pok. 324 A
tel. 94 34-39-204

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Doktorska

mgr Paulina Florczak
ul. Śniadeckich blok G, pok. 107-11
tel. 94 34-86-658

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Elektroniki i Informatyki

dr inż. Marek Popławski
ul. Śniadeckich blok A pok. 220A
tel. 94 34 78 694

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

 

Deklaracja Dostępności

Politechnika Koszalińska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niepełnosprawni.tu.koszalin.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: grudzień 2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- po powiększeniu do 200% logo biura może przesłaniać część strony,

- nie każdy złożony element graficzny posiada poszerzony opis informujący o jego treści,

- formularze dostępne tylko w formacie pdf.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-20

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz audytu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr hab. inż. Tomasz Królikowski

E-mail: niepełTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:  tel. 94 34 78 672, kom. 734 179 191

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


  wcag  

Theme by CLD