SZKOLENIA ON-LINE !!!

 

image002.jpg

 

Szanowni Państwo,

W listopadzie zapraszamy Państwa do udziału w naszych Webinarach.

 

1.     16.11.20r. (pon.)| 499 zł netto|         Obliczanie wskaźnika 6% i
pomniejszanie wpłat na PFRON.

2.    17.11.20r. (wtorek)| 499 zł netto|     Refundacja z PFRON od A do Z w
2020r.

3.    18.11.20r. (środa)| 499 zł netto|      Pracownik niepełnosprawny w
jednostkach budżetowych w 2020 roku.

4.    19.11.20r. (czwartek)| 999 zł netto|  Warsztaty rozliczeń dofinansowań
z PFRON i sprawozdań w systemie E-PFRON.

 

SZKOLENIA ON LINE

Bez wychodzenia z domu lub firmy. Wymagania: smartfon lub komputer z
dostępem do internetu.  Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie.

Godziny: 10.00-14.00 - dotyczy wszystkich szkoleń.  

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą trenera oraz prezentacje, trener NIE
widzi i NIE słyszy uczestników.

Uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania w formie chatu.

Prezentacja i materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej dla każdego
uczestnika.

Bezpłatne konsultacje do 14 dni po zakończonym szkoleniu.

Certyfikat dla każdego uczestnika szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona.

Więcej na temat szkolenia: tel. 794 700 708

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:
<mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W treści zgłoszenia prosimy podać:
Imię/Nazwisko/Nazwa instytucji/NIP do wystawienia faktury/Adres mailowy do
uczestnika/Telefon kontaktowy/Termin wybranego szkolenia

 

 

Warsztaty rozliczeń dofinansowań z PFRON i sprawozdań w systemie E-PFRON.

Praktyczne ćwiczenia polegające na pełnym omówieniu druków składanych w
ramach dofinansowań do osób niepełnosprawnych: WND, INFDP, INFoPP w
wykorzystaniem przygotowanych przez prowadzącego dokumentów źródłowych taki
jak: umowa o pracę, orzeczenie, lista płac, zestawienie etatowe. Badanie
przypadków występowania efektu zachęty. Obliczanie wskaźnika 6%, omówienie
druków INF i DEK wraz z analizą przypadków pomniejszających wpłaty np.
schorzeń szczególnych.  

 

Program:

1. Omówienie najważniejszych zmian w Ustawie o Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych obowiązujących w 2020r.

2. Orzeczenia - identyfikacja osoby niepełnosprawnej na przykładach
wszystkich dostępnych na rynku pracy orzeczeń o niepełnosprawności. Kwoty
dofinansowań, drugie i kolejne orzeczenie, utrata ważności orzeczeń.

3. Omówienie zasad wypełniania druków dotyczących rozliczeń dofinansowań z
PFRON - druk WND.

4. Zasady obliczania zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na etaty z
uwzględnieniem wyjątków ustawowych.

5. Omówienie zasad wypełniania druków dotyczących rozliczeń dofinansowań z
PFRON - druk INF-D-P.

6. Efekt zachęty metodą ilościową i jakościową. Orzeczenia - weryfikacja
osoby niepełnosprawnej pod kątem braku wykazywania efektu zachęty.

7. Prawidłowe obliczanie kosztów płacy w 2020 roku.

8. Omówienie zasad wypełniania druków dotyczących rozliczeń dofinansowań z
PFRON - druk INF-O-PP.

9. Obliczanie wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na podstawie
umów o pracę, orzeczeń o niepełnosprawności, z uwzględnieniem przypadków
urlopów i innych wyjątków zapisanych w ustawie.

10. Prawidłowe wypełnienie comiesięcznego druku DEK i INF w systemie E-PFRON
z uwzględnieniem różnych przypadków pomniejszenia wpłat obowiązkowych na
PFRON.

11. Orzeczenia - weryfikacja osoby niepełnosprawnej posiadającej schorzenie
szczególne na przykładach symboli przyczyny niepełnosprawności i zaświadczeń
lekarskich , przełożenie na zmniejszenie wpłaty na PFRON.

 

Obliczanie wskaźnika 6% i pomniejszanie wpłat na PFRON.

Analiza przepisów związanych ze składaniem comiesięcznych deklaracji w
systemie E-PFRON, omówienie druków INF i DEK. Prawidłowe obliczanie
wskaźnika 6%,  prawidłowa weryfikacja weryfikacją orzeczeń o
niepełnosprawności, analiza dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Skuteczne metody obniżania wpłat obowiązkowych do PFRON: "ujawnianie się"
pracowników już zatrudnionych, mnożenie etatów x2 i x 3, skuteczna
rekrutacja nowych pracowników.  

 

Program:

1. Kto może zatrudnić osobę niepełnosprawną:

- czy wielkość firmy ma wpływ na możliwość zatrudnienia?

- czy forma prawna ma wpływ na możliwość zatrudnienia?

- czy pracowników niepełnosprawnych mogą zatrudniać tylko zakłady pracy
chronionej?

- czy do zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego konieczne jest
dostosowanie miejsca pracy?

- czy do zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego konieczne jest
dostosowanie budynku?

- czy do zatrudnienia pracownika konieczne jest zgłoszenie do PIP?

- czy rodzaj działalności/branża ma wpływ na możliwość zatrudnienia
pracownika niepełnosprawnego?

 

2. Kim jest osoba niepełnosprawna:

- czy osoba niepełnosprawna powinna posiadać dokument potwierdzający rodzaj
choroby?

- czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika informacji o
niepełnosprawności?

- jakie dokumenty potwierdzają niepełnosprawność?

 

3. Jak rekrutować osobę niepełnosprawną:

- gdzie szukać pracowników niepełnosprawnych?

- czy są jakieś instytucje którą pomagają w rekrutacji pracowników?

- ile jest osób niepełnosprawnych w Polsce poszukujących pracy/pracujących ?

- aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w 2019 r.

- jak zachęcić już zatrudnionych pracowników do okazywania orzeczeń o
niepełnosprawności?

 

4. Który pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracowników
niepełnosprawnych oraz kiedy pojawiają się wpłaty obowiązkowe do PFRON.

- Pracodawcy do 25 i powyżej 25 etatów ; obowiązki i przywileje.

- Kiedy pojawia się obowiązek rejestracji pracodawcy w systemie E-PFRON.

- Procedura zgłoszenia pracodawcy w systemie E-PFRON

- Ile płaci pracodawca za brak zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych

 

5. Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną:

- czy są wymagane specjalne dokumenty do zatrudnienia pracownika
niepełnosprawnego?

- czy wymagana jest umowa o pracę?

- czy pracownika niepełnosprawnego można zatrudnić na część etatu?

- czy wymaga się dostosowania stanowiska pracy?

- czy wymagane są dodatkowe badania lekarskie?

- jakie przepisy określają warunki zatrudnienia pracownika
niepełnosprawnego?

 

6. Prawidłowe obliczanie obowiązkowego wskaźnika 6% i prawidłowe naliczanie
wpłat do PFRON, w tym zagadnienia związane z wątpliwościami kogo należy
wliczać do stanu zatrudnienia.

- wzór na obliczanie wskaźnika 6%

- kogo i kiedy wliczam do stanów etatowych przy obliczaniu wskaźnika 6%

- najczęściej pojawiające się błędy przy naliczaniu wskaźnika 6% i wpłat do
PFRON

- czy pracownika w każdym stopniu niepełnosprawności można wliczać do
wskaźnika 6%

- czy są orzeczenia/schorzenia dające preferencję/określone przywileje
pracodawcy w zakresie wliczania pracowników niepełnosprawnych do wskaźnika
6%

 

7. Korzyści z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego - zmniejszenie wpłat
obowiązkowych na PFRON

- czy każda firma musi płacić obowiązkowo składaki na PFRON?

- czy zatrudnienie pracownika stwarza możliwość obniżenia wpłat?

- czy mogę jednocześnie wpłacać na PFRON i pobierać dofinansowanie?

- ile może zaoszczędzić pracodawca zatrudniając pracowników
niepełnosprawnych?

- jak prawidłowo zmniejszać wpłaty obowiązkowe?

 

8. Zmniejszanie wpłat obowiązkowych na PFRON poprzez uwzględnianie schorzeń
specjalnych swoich pracowników. Podstawy prawne i praktyczne wskazówki.

- czym są schorzenia specjalne i jakie przywileje dają pracodawcy?

- czy pracownik musi posiadać specjalne dokumenty określające schorzenia
specjalne?

- jak prawidłowo weryfikować schorzenia specjalne?

- najczęstsze błędy podczas weryfikacji

- jak prawidłowo zmniejszać wpłaty obowiązkowe i przeprowadzać korekty do
wpłat?

 

9. Zwiększanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez
"ujawnianie się" pracowników niepełnosprawnych spośród już zatrudnionych
pracowników.

- czy pracownik ma obowiązek przedstawienia orzeczenia swojemu pracodawcy?

- czy może to zrobić w trakcie zatrudnienia i co należy w takiej sytuacji
zrobić?

- czy istnieją przepisy zachęcające pracowników do przedstawiania orzeczeń
pracodawcy?

 

 

3. Refundacja z PFRON od A do Z w 2020r.

Analiza przepisów ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie
prawidłowego zatrudniania osób niepełnosprawnych, przywilejów pracowników i
obowiązków pracodawców, efektu zachęty, kosztów płacy, wnioskowania o
dofinansowanie. Zdobycie ogólnej wiedzy uczestnika szkolenia w zakresie
funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych jako
podmiotu wspierającego finansowo pracodawców zatrudniających osoby z
orzeczona niepełnosprawnością, w odniesieniu do przepisów obowiązujących w
2020 r. po ostatnich zmianach - Covid -19

 

1. Omówienie najważniejszych zmian w ustawie o Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych obowiązujących w 2020r.

- Wyższe kwoty dofinansowań od 04.2020r., zmiany w systemie SODIR, nowa
definicja kosztów płacy.

- Nowe zasady uznawania ważności orzeczeń o niepełnosprawności

- Prawidłowe rozliczanie kosztów płacy w przypadku odroczenia/umorzenia
składek ZUS

 

2. Jak prawidłowo zidentyfikować osobę niepełnosprawną.

- Instytucje przyznające/orzekające o niepełnosprawności.

- Zasady orzekania o niepełnosprawności (możliwość wskazania nie więcej niż
3 symboli schorzeń).

- Rodzaje/typy niepełnosprawności - omówienie podstawowych rodzajów grup
niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń i ich wpływ na kwotę
refundacji.

- Rodzaje dokumentów określających niepełnosprawność.

- Dokumenty nieakceptowane przez PFRON.

 

3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2020 r.

- Zmiany w Kodeksie Pracy wpływające na zatrudnienie pracowników
niepełnosprawnych.

- Najniższa krajowa w 2020 roku a maksymalne kwoty dofinansowań po zmianach.

- Prawidłowe zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: badania lekarskie, umowa o
pracę, obowiązki i przywileje, czas pracy.

- Podpisanie umowy o pracę z osobą niepełnosprawną: wymogi, rodzaje umów,
warunki umowy których nie może zabraknąć.

 

4. Zasady wykazywania efektu zachęty : jakościowo, ilościowo, bez
wykazywania efektu zachęty.

- Zmiany w zakresie wykazywania efektu zachęty na pracowników, którzy nabyli
niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia - analiza na przykładach i
zagrożenia w interpretacji daty nabycia niepełnosprawności, interpretacje
Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, UOKIK oraz PFRON.

- Analiza wyroków sądowych w kontekście efektu zachęty mających wpływ na
refundację kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

- Efekt zachęty a firmy powiązane - jak wykazać powiązanie firm odnosząc się
do uzupełnienia dokumentów WND.

 

5. Który pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracowników
niepełnosprawnych oraz kiedy pojawiają się wpłaty obowiązkowe do PFRON.

- Pracodawcy do 25 i powyżej 25 etatów.

- Zaliczanie osób do wskaźnika pracowników niepełnosprawnych.

- Definicja wskaźnika 6%.

 

6. Powiązania firm - definicje i rodzaje powiązań oraz ich wpływ na
możliwość występowania o refundację kosztów wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych.

- Interpretacje UOKIK oraz PFRON w aspekcie powiązań i ich odniesienia w
sprawie wykazywania efektu zachęty - możliwości, obowiązki i zagrożenia.

- Limity wielkości kwot dofinansowań dla jednego pracodawcy a wpływ powiązań
i partnerstwa z innymi firmami.

 

7. Koszty płacy pracowników niepełnosprawnych.

- Zmiany w ustawie obowiązujące w 2020r.

- Metody wyliczenia kosztów płacy w kontekście zmian obowiązujących od
stycznia 2020 r.

- Zmiany terminowości ponoszenia składek ZUS - nieterminowość zapłaty i
wskaźnik 2%.

- Interpretacje i wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych oraz PFRON w zakresie terminowości ponoszenia kosztów
płacy w aspekcie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

- Limity kosztów płacy obowiązujące od stycznia 2020 r. a wielkość
refundacji do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

- Wpływ schorzeń specjalnych na wielkość refundacji.

- Prawo do emerytury a możliwość wystąpienia o dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych - analiza wyjątków oraz najczęściej popełniane
błędy.

 

8. Procedura wnioskowania o refundację kosztów zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych.

- Wielkość refundacji w 2020 roku.

- Dodatkowa refundacja kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

- Przygotowanie firmy do pierwszej refundacji w PFRON - główne zasady, wzory
dokumentów oraz omówienie procedury rejestracji.

- Warunki jakie wpływają na brak możliwości pobierania refundacji: m.in.
ustalone prawo do emerytury, zaległości wobec PFRON, zaległości wobec ZUS.

- Praktyczne wskazówki korzystania z systemu SODIR PFRON.

- Jak skutecznie przygotować się do kontroli z PFRON - na jakie
dokumenty/dane należy zwrócić szczególną uwagę.

 

9. Omówienie najważniejszych zapisów Ustawy Covid-19, nowych interpretacji i
stanowisk instytucji związanych z zatrudnieniem pracowników
niepełnosprawnych (PIP, BON, UOKIK)

 

Pracownik niepełnosprawny w jednostkach budżetowych w 2020 roku.

 

1.  Omówienie najważniejszych zmian w ustawie o Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych - zmiany w 2020 roku.

- Nowe zasady uznawania ważności orzeczeń o niepełnosprawności po zmianach
Covid-19.

- Identyfikacja schorzeń specjalnych. Najnowsze zasady dokumentowania
schorzeń specjalnych, zaświadczenia o chorobie psychicznej.

- Najważniejsze zmiany w rozliczaniu ulg we wpłatach na PFRON w 2020 r.  

- Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

2. Który pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracowników
niepełnosprawnych oraz kiedy pojawiają się wpłaty obowiązkowe do PFRON.

- Pracodawcy do 25 i powyżej 25 etatów ; obowiązki i przywileje.

- Kiedy pojawia się obowiązek rejestracji pracodawcy w systemie E-PFRON.

- Procedura zgłoszenia pracodawcy w systemie E-PFRON.

 

3. Jak prawidłowo zidentyfikować osobę niepełnosprawną.

- Instytucje przyznające/orzekające o niepełnosprawności.

- Zasady orzekania o niepełnosprawności.

- Rodzaje/typy niepełnosprawności - omówienie podstawowych rodzajów grup
niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń.

- Rodzaje dokumentów określających niepełnosprawność.

- Dokumenty nieakceptowane przez PFRON.

20 PRZYKŁADÓW ORZECZEŃ DO OMÓWIENIA!

 

4. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2020 r.

- Zmiany w Kodeksie Pracy wpływające na zatrudnienie pracowników
niepełnosprawnych.

- Prawidłowe zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: badania lekarskie, umowa o
pracę, obowiązki i przywileje, czas pracy.

- Podpisanie umowy o pracę z osobą niepełnosprawną: wymogi, rodzaje umów,
warunki umowy których nie może zabraknąć.

 

5. Obliczanie wpłat obowiązkowych na PFRON.

- Prawidłowe obliczanie wskaźnika 6% - błędy w obliczaniu stanów
zatrudnienia ogółem.

- Wzór ustawowy wpłaty obowiązkowej na PFRON.

- Analiza czynników zmieniających wysokość wpłaty obowiązkowej na PFRON.

 

 

6. Zmniejszanie wpłat obowiązkowych na PFRON poprzez wykazywanie schorzeń
szczególnych.

- Zasady wykorzystywania schorzeń szczególnych oraz możliwości ich
identyfikacji.

- Podstawy prawne, przykłady, zasady wykazywania etatów x 2 lub x 3.

 

7. Zmniejszanie wpłat obowiązkowych na PFRON poprzez korzystanie z ulg we
wpłatach na PFRON.

- Wniosek INF-U - omówienie.

- Deklaracja DEK-I-u - zasady wypełniania obowiązujące od 1 października
2018 r.

- Otrzymywanie informacji o zasadach nabywania i korzystania z ulg do
sprzedającego po 1 stycznia 2019 r. - ważne!!! Obowiązek czy uprawnienie?

- Maksymalna wysokość obniżenia wpłaty na PFRON - do 50% faktury czy do 50%
udzielonej ulgi?

- Termin wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON.

- Na jaką wielkość udzielonej ulgi można liczyć od zapłaconej faktury po 1
października 2018 r. WAŻNE

- Nowe rozporządzenie wykonawcze do art. 22 (wytyczne BON i PFRON) art. 22b
nakładający na sprzedających kary z tytułu pomyłek, niezgodności podanych
danych do PFRON lub błędnie wyliczonej i zawyżonej ulgi.

 

8. Omówienie wzorów dokumentów rozliczeniowych w systemie E-PFRON (DEK-I,
DEK-I-u, INF-I, DEK-roczny, INF-roczny).

- Zasady prawidłowego wypełniania dokumentów.

- Analiza błędów i możliwości stosowania korekt w zakresie obecnie
obowiązujących przepisów.