Uwaga studenci ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Oddział Zachodniopomorski PFRON w Szczecinie informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Aktywny samorząd-Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach programu można uzyskać następujące formy wsparcia:

- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

- opłatę za naukę (czesne),

- dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2020 r. wypada:

- dnia 31 marca 2020 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),

- dnia 10 października 2020 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)


Więcej informacji o pomocy w Module II znajdą Państwo na stronach:
www.pfron.org.pl Menu: o Funduszu → Programy i zadania PFRON → Programy i zadania realizowane obecnie → Aktywny samorząd oraz na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dla mieszkańców Koszalina są dostępne na stronie internetowej:
www.mopr.koszalin.ibip.pl w linku:PFRON/Aktywny samorząd
lub bezpośrednio u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, pok. 21, tel. 94/316-03-32