Stypendia SWRPK

            Informuję, że Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej planuje przyznać miesięczne stypendia, z własnych środków, niepełnosprawnym studentom i doktorantom naszej uczelni oraz studentom i doktorantom z Białorusi i Ukrainy pochodzenia polskiego, w sem. zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Główne kryterium przy przyznawaniu w/w świadczeń to średnia ocen powyżej 4.0, za ostatni rok nauki.

Termin składania dokumentów w dziekanacie mija 15 października 2019 r.