Szanowni Państwo, studenci z niepełnosprawnościami,

Z przyjemnością informuję Państwa o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby z niepełnosprawnościami, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Zwiększenie, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez studenta wniosku w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r.

Dzięki podpisowi elektronicznemu osoba z niepełnosprawnością będzie mogła korzystać z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON, ale także z setek innych usług on-line na wielu portalach urzędowych co znaczący sposób może wyeliminować lub zmniejszyć bariery ograniczające jej uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym.

Działaniem koniecznym do wykonania w celu uzyskania dodatkowego wsparcia, o którym jest mowa powyżej, jest uzyskanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Uzyskanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP zapewnia:

  • wygodny - bezpieczny i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu,
  • oszczędność czasu - nie traci się czasu na wizyty w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd,
  • dostęp do różnych placówek i usług administracji publicznej.

Jak uzyskać Profil Zaufany, można dowiedzieć się m.in. pod adresem:

- https://pz.gov.pl/pz/index  lub

- https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub 

- https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Złożenie przez studenta wniosku o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” poprzez system SOW pozwoli w przyszłości duplikować złożony wniosek w kolejnych semestrach (lub w innych zadaniach) – już bez konieczności ponownego wprowadzania swoich danych. Będzie można załatwić wszystkie sprawy on-line, włącznie z rozliczeniem dofinansowania - bez konieczności osobistego stawiennictwa i angażowania czasu przeznaczonego na naukę.

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW studenci otrzymają wspomniany wcześniej jednorazowy dodatek (do 800 zł). Przyznana pomoc pozwoli pokryć poniesione koszty podpisu elektronicznego, ewentualnego dojazdu celem załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym.

Przyznana pomoc nie wymaga specjalnego rozliczenia. Nie trzeba przedstawiać rachunków i faktur, - podobnie jak cały dodatek przyznawany w programie. Jedyny warunek przyznania pomocy to złożenie wniosku w  formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW. 

SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON jest dostępny pod adresem:  https://sow.pfron.org.pl/

W przypadku pytań służymy pomocą, prosimy o kontakt z infolinią SOW tel. 800 889 777