Projekt Absolwent 2 Realizowany jest przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia w ramach środków PEFRON. W ramach programu beneficjenci mogą otrzymać:

  • pomoc w znalezieniu pracy
  • pomoc w uzyskaniu szkoleń (na kwotę do 5000 zł, również dotyczących języków obcych, prawa jazdy, kursy doszkalające, itp.)
  • dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy
  • staż zawodowy
    Szczególowe informacje: http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

Kwestionariusz rekrutacyjny: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5cea2a7d8a61423c8fa8a6df8a7462d2
Wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie.

 

powrót

          Uwaga studenci ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Oddział Zachodniopomorski PFRON w Szczecinie informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Aktywny samorząd-Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach programu można uzyskać następujące formy wsparcia:

- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

- opłatę za naukę (czesne),

- dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2020 r. wypada:

- dnia 31 marca 2020 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),

- dnia 10 października 2020 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)


Więcej informacji o pomocy w Module II znajdą Państwo na stronach:
www.pfron.org.pl Menu: o Funduszu → Programy i zadania PFRON → Programy i zadania realizowane obecnie → Aktywny samorząd oraz na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dla mieszkańców Koszalina są dostępne na stronie internetowej:
www.mopr.koszalin.ibip.pl w linku:PFRON/Aktywny samorząd
lub bezpośrednio u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, pok. 21, tel. 94/316-03-32

Szanowny studenci z niepełnosprawnościami, przekazuję zaproszenie na konferencję "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy"

 

6 listopada 2019 r. odbędzie się konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” w Łodzi. Jak sama nazwa wskazuje, konferencja poświęcona jest osobom z niepełnosprawnościami, jednakże w tym roku organizatorzy skupiają się na istocie sportu w ich życiu. Aktywność fizyczna stanowi ważną część życia osób niepełnosprawnych, odpowiada za ich rozwój, ale także pozwala na rozwijanie umiejętności i poznawanie nowych ludzi. Chcą także umożliwić uczestnikom zapoznanie się z aktualną sytuacją na rynku pracy, podnieść ich świadomość w temacie pracy, staży i praktyk. Konferencja to szereg wykładów, debat oraz prelekcji.Wydarzenie do tej pory cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Warto podkreślić, że udział jest całkowicie darmowy, a ponadto wszyscy uczestnicy Zjazdu, którzy przekażą organizatorom informację o potrzebie noclegu - otrzymają go także za darmo.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: https://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/ , gdzie znajdują się informacje z lokalizacją, harmonogramem, kontaktem do organizatorów, a przede wszystkim formularz rejestracyjny, niezbędny do wzięcia udziału w Konferencji.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Anna Paciocha

Stypendia SWRPK

            Informuję, że Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej planuje przyznać miesięczne stypendia, z własnych środków, niepełnosprawnym studentom i doktorantom naszej uczelni oraz studentom i doktorantom z Białorusi i Ukrainy pochodzenia polskiego, w sem. zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Główne kryterium przy przyznawaniu w/w świadczeń to średnia ocen powyżej 4.0, za ostatni rok nauki.

Termin składania dokumentów w dziekanacie mija 15 października 2019 r.