Politechnika Koszalińska to uczelnia nowoczesna, która podejmuje wiele innowacyjnych działań. Wśród nich mieszczą się także starania o uczynienie z niej środowiska sprzyjającego studiowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną wagę przywiązujemy do likwidacji barier architektonicznych, co zwiększa dostępność obiektów uczelni i umożliwia korzystanie z oferty Politechniki Koszalińskiej każdemu, kto pragnie rozwijać się i zdobywać wykształcenie (m. in. nowoczesne windy z oznaczeniami przy klawiszach w alfabecie Braille'a, wygodne podjazdy do budynków, specjalnie przystosowane toalety).

W zależności od stopnia niepełnosprawności, która mogłaby utrudniać odbywanie zajęć, uczelnia stwarza możliwość odbywania zajęć według indywidualnej organizacji studiów. Decyzję w tej sprawie, na wniosek osoby z niepełnosprawnością, podejmuje Dziekan Wydziału, w uzgodnieniu z pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych. Dziekan, na wniosek osoby z niepełnosprawnością, powołuje dla niej opiekuna wydziałowego. Zadaniem opiekuna jest określenie i przedstawienie dziekanowi szczególnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

Oferta wsparcia:

  • porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością,
  • zakwaterowanie w akademiku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością -  specjalnie przygotowane mieszkanie oraz windy,
  • pomoc asystentów osób z niepełnosprawnością,
  • zajęcia z wychowania fizycznego w formie alternatywnej,
  • specjalne przystosowanie stanowisk komputerowych, m.in. w bibliotece,
  • wsparcie psychologiczne i edukacyjne,
  • uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych,
  • wspieranie procesu aktywizacji zawodowej,
  • informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez Politechnikę Koszalińską, jak i inne instytucje.